výrobce internetových stránek
a připojených zařízení